Hotline: 033 333 6232

Lalamove

Follow

0 Review

Rate This Company ( No reviews yet )

Work/Life Balance
Comp & Benefits
Senior Management
Culture & Value

Lalamove

(0)

About Us

Lalamove – Ứng dụng giao hàng, được thành lập vào năm 2013 tại Hongkong, là ứng dụng công nghệ vận chuyển hàng đầu của châu Á với sự có mặt của hơn 100 thành phố khu vực. Do đó Lalamove Vietnam đang tìm kiếm các bạn trẻ năng động để gia nhập cùng team để phát triển nhiều dự án hoành tráng tiếp theo.